13.9ÂșC

Toerisme

Dorp De LutteDe HellehondKerk van De LutteVlag van De Lutte

Inwoners

NieuwsAlgemeen't LuutkeDorpshoesVacatures
home / meer /

Kerk van De Lutte

Een belangrijke en niet te missen plek is de Plechelmus Kerk in De Lutte. Midden in het dorp eist zij een gezichtsbepalende ruimte, voor zowel de inwoners als de duizenden bezoekers per jaar.

De Plechelmuskerk staat sinds 2003 op de gemeentelijke monumentenlijst.

Op het kerkplein voor de kerk staat het beeld van Christus Koning. Pal achter het beeld de 'Millenniumboom'. Deze boom is tijdens de eeuwwisseling aangeboden door de samenleving aan de kerk.

'Parochia St. Plechelmi' zoals het nog steeds officieel in de boeken staat. Deze verwijzing is tijdens het 200-jarig bestaan van de parochie boven de hoofdingang aangebracht.

De huidige kerk in dorp De Lutte dateert uit 1931. Op dezelfde plek werd in 1831 een Waterstaatskerk gebouwd, die 99 jaar later alweer werd afgebroken om de huidige kerk te bouwen.

Op bijgaande foto (ansichtkaart) is de Plechelmusschool, met daarachter de Plechelmuskerk en nog iets verder op het st. Jozefklooster. Op de voorgrond is de Beatrixstraat nog niet aangelegd. Links in de hoek, alwaar heden tendage de supermarkt is gevestigd, is het huis van Rot Dieks nog te zien.


De doopvont is een van de weinige relikwieën, dat overgebleven is uit de allereerste kerk voor De Lutte.

 

Pastoor Geerdink

Op het gebied van de lokale (kerk) geschiedenis was ook Johannes Geerdink, van 1831 tot 1868 kapelaan resp. pastoor in De Lutte, van groot belang. Hij bestudeerde veel kerkelijke en wereldlijke archieven. De aantekeningen die hij daarvan maakte werden in 1895 in boekvorm uitgegeven onder de titel; Eenige bijdragen tot de geschiedenis van het Archidiaconaat en Aartspriesterschap Twenthe.

In hetzelfde jaar dat Geerdink als kapelaan naar De Lutte kwam, werd daar een nieuwe kerk in gebruik genomen die de oude in 1786 gebouwde 'schuurkerk' verving. Precies honderd jaar later in 1931 werd ook deze kerk afgebroken en vervangen door de huidige Plechelmuskerk. In 1855 werd de 'statie' verheven tot een volwaardige parochie, een bewijs dat De Lutte zich ontwikkelde tot een volwaardig kerkdorp.

1831 - 1931

In 1831 werd dus een zogenaamde waterstaatskerk gebouwd. Deze kerk had de hoofdingang bij het kerkhof, aan het Lutterkerkpad. De huidige kerk werd in 1931 gebouwd op dezelfde plaats als de waterstaatskerk van toen. Echter de ingang kwam nu aan de andere kant.

Uit de oude waterstaatskerk zijn nog heel wat voorwerpen bewaard gebleven. Een tweetal kroonluchters, het kruis dat nu bij de gedachteniskapel hangt en de doopvont stammen nog uit die tijd. Ook de meeste gebrandschilderde ramen met bepaalde voorstellingen uit het leven van Jezus Christus en zijn Kerk zijn opnieuw in de huidige kerk geplaatst. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de restauratie van deze prachtige ramen.

Jaren 90

Midden jaren 90 werd het idee geboren om een compleet nieuw parochiecentrum te bouwen inclusief aula, pastorie en de nodige opberg- en vergaderruimtes. Om dit alles te kunnen financieren werd voor een stuk grond van de parochie aan het Pastoor Rudingpad een bouwvergunning aangevraagd en vervolgens als bouwgrond verkocht. Besloten werd tot het herbouwen van het parochiecentrum in de oude stijl. Aan de hand van foto's van de oude pastorie die begin jaren 70 was afgebroken, is de tekening gemaakt voor het nieuwe parochiecentrum inclusief pastorie.

De ruwbouw werd uitgevoerd door de plaatselijke aannemer en voor de afwerking werd een beroep gedaan op een groep van circa 50 vrijwilligers. In januari 2001 kon het karakteristieke gebouw in gebruik worden genomen. In 2002 kon dankzij geld uit een cultuur historisch subsidiepotje van de provincie Overijssel, een kleine bijdrage van de gemeente Losser en de inzet van een grote groep vrijwilligers de herinrichting van de pastorietuin rondom het parochiecentrum worden gerealiseerd.

In 2006 is het parochiecentrum uitgebreid met een dagkapel die ook vanuit de kerk bereikbaar is. Deze kapel wordt gebruikt voor de doordeweekse vieringen en als condoleanceruimte.

Kerkhof

Het kerkhof in De Lutte ligt direct achter de kerk en is de afgelopen decennia een aantal keren uitgebreid. Achter op het kerkhof is eveneens de mogelijkheid om urnen te plaatsen. Enkele jaren geleden is er op het kerkhof bovendien een strooiveldje aangelegd waar de as van overleden mede-parochianen uitgestrooid kan worden.

Kerkebos

Als enige geloofsgemeenschap van Lumen Christi beschikken we ook nog over een 7 hectare groot 'kerkebos'. Vanwege een processie-verbod op de openbare wegen kocht pastoor Geerdink rond 1840 een stuk grond en liet dat als bos aanplanten. Zo konden de processies op eigen grond worden gehouden.

Op dit moment zijn we bezig met een 'revitalisatie' van het bos en de renovatie van de in het kerkebos gelegen blokhut van Jong Nederland.

De kerkramen van de Plechelmus kerk zijn een lust voor het oog.

Lourdesgrot

De Lourdesgrot dateert uit de tijd, dat in De Lutte door het kerkenbos op bepaalde hoogtijdagen een processie (o.a. op Sacramentsdag) werd gehouden. Dit bos, dat de gehele westkant van de kerk en het kerkhof omringt, is ooit door één van de eerste pastoors van De Lutte aangekocht om er processies te kunnen houden. Het was in de periode, dat deze processies o.a. in het Duitse Stadtlohn nogal eens uit de hand liepen omdat op die voetreis veel werd gedronken.

De grot staat in de vorm van een halve cirkel op een stuk grond van de kerk. De voorkant ervan loopt bijna loodrecht naar boven en is opgetrokken uit Bentheimerzandsteen. De binnenzijde van de grot is van dezelfde steensoort. In die grote nis van de grot staat een soort altaartafel, die vervaardigd is van hardsteen. De vloer van de grot is van zandsteen. Op een hoogte van ongeveer drie meter boven de grond is een biddend Mariabeeld met rozenkrans geplaatst. Het is gemaakt van gips, dat wit is geschilderd met een blauwe mantel.

Het is dus enigszins een kopie van de Lourdesgrot in Frankrijk. De voorkant van de grot is geheel begroeid met klimop, waardoor het beeld van Maria in wit en blauw goed opvalt. Bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de St. Plechelmusparochie in De Lutte zijn in 2003 enkele zitbanken bij de grot geplaatst, die de vorm hebben van afgeplatte boomstammen. Het onderhoud wordt verzorgd door de kerkhofploeg van De Lutte.