Afsluiten kruising Beatrixstraat en Merelstraat ivm wateroverlast

Geplaatst op 30-06-2020

De Lutte - De hevige regenval van zondag 14 juni 2020 heeft voor wateroverlast gezorgd in de nieuw ingerichte Dorpstraat in De Lutte. Putdeksels kwamen omhoog en water kwam in de winkels. De oorzaak van deze overlast is de beschikbare afvoercapaciteit van het gemengde riool in de Dorpstraat. Het werk aan de riolering is nog niet af. Daarom kan het gebeuren dat bij hevige regenbuien nog wateroverlast ontstaat, zoals op 14 juni.

wateroverlast

Om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt, gaat de aannemer op korte termijn (nog voor de komende bouwvakvakantie) een aanpassing aan het gemengde riool in de Dorpstraat uitvoeren. Hiervoor wordt de kruising Beatrixstraat - Merelstraat tijdelijk afgesloten. Buurtbewoners krijgen nog een brief waarin de precieze planning is opgenomen.

Afkoppelen van regenwaterafvoeren van het gemengde riool voorkomt problemen

Het ontwerp van het nieuwe riool in de Dorpstraat gaat uit van een situatie waarbij een groot deel van het verhard oppervlak van de Dorpstraat en de aangrenzende Beatrixstraat is afgekoppeld van het gemengde riool en is aangesloten is op het nieuwe speciale regenwaterriool. Dit nieuw aangelegde regenwaterriool in de Dorpstraat heeft tijdens de hevige buien goed gefunctioneerd. De Dorpstraat heeft namelijk niet blank gestaan (wat vroeger wel vaak gebeurde).

Het project Dorpstraat loopt nog volop. Het afkoppelen van verhard oppervlak (daken, opritten) van de particuliere woningen/panden zou dit voorjaar uitgevoerd worden, maar deze werkzaamheden zijn vanwege de coronamaatregelen uitgesteld. Immers, voor het afkoppelen van particuliere regenwaterafvoeren is intensief overleg met betrokken woningeigenaren noodzakelijk. Bij het begin van de coronacrisis was niet helder in hoeverre dit soort werkzaamheden nog doorgang zouden kunnen vinden. Inmiddels zijn de afkoppelgesprekken en werkzaamheden weer in volle gang. Ongeveer de helft van het verharde oppervlak ligt op de particuliere percelen. Daarom is het, naast het afkoppelen van de openbare ruimte, noodzakelijk dat zoveel mogelijk woningen en bedrijven meedoen met het afkoppelen van hun daken, tuinen en opritten.

Herinrichting van de Beatrixstraat

De herinrichting van de Beatrixstraat en omgeving, incl. de vervanging van de riolering en het afkoppelen van verhard oppervlak, is één van de deelprojecten uit de Kwaliteitsimpuls De Lutte. De voorbereiding en uitvoering van dit deelproject moet nog worden opgestart.

Door de klimaatverandering wordt het risico op wateroverlast groter. Het klimaatbestendig maken van Losser is een gezamenlijke opgave van de gemeente én de inwoners. Door het afkoppelen van regenwaterafvoeren en het vergroenen van de tuinen (minder stenen) kunnen we het risico op wateroverlast in de toekomst beperken.

Delen: Facebook LinkedIn Twitter