EINDELIJK HULP BIJ HONDENPOEP

29-05-2018

Losser/De Lutte - Hondenpoep; Nederlands grootste kleine ergernis. Zo ook in de Gemeente Losser. In 2017 heeft de Gemeenteraad besloten de overlast van honden tegen te gaan en te onderzoeken wat de Gemeente Losser terug kan doen voor honden en hun baasjes.

hondenpoep uitlaat bakken

Per dorpskern is geïnventariseerd welke maatregelen we volgens de inwoners (zowel hondenbezitters als geen-hondenbezitters) moeten treffen. Ook de dorpsraden hebben advies gegeven. Uit deze inventarisatie kwam nadrukkelijk naar voren dat er onder andere behoefte is aan voorzieningen zoals hondenpoepbakken. We hebben daarom als eerste stap in het terugdringen van deze ergernis een aantal hondenpoepbakken aangeschaft. Het Servicebedrijf van de gemeente Losser gaat deze bakken medio juni plaatsen.

Deze (blauwe) bakken zijn voorzien een logo en een klep, zodat zichtbaar is waar (verpakte) hondendrollen snel en netjes kunnen worden weggegooid. Deze bakken worden 1x per week geleegd. Op www.losser.nl staat een overzicht van de geplande locaties. Deze locaties zijn in overleg met de dorpsraden bepaald op basis van looproutes en loopafstand. De insteek is om zo veel mogelijk ‘uit de wijk’ te blijven, omdat de meeste hondenbezitters hun honden uitlaten langs de randen van de kernen of in het buitengebied. We vragen u – als inwoner- om mee te denken over de exacte definitieve locatie per bak. U kunt uw voorstel hiervoor tot 15 juni mailen aan administratieow@losser.nl.

Gemeente Losser Schoon, dat doen we samen!

Delen: Facebook LinkedIn Twitter