0.7ºC

Toerisme

Dorp De LutteDe HellehondKerk van De LutteVlag van De Lutte

Inwoners

NieuwsAlgemeen't LuutkeDorpshoesVacatures

Jubilarissen bij 200-jarig Plechelmuskoor De Lutte

De Lutte – Bij de tenoren van het Plechelmuskoor De  Lutte werden afgelopen zondag Gerard Vrijkotte en Gerard Kortman onderscheiden met de gouden speld voor maar liefst 100 jaar gezamenlijke koorzang. Bij de dames ontving alt Ria Vloothuis de onderscheiding in zilver voor 25 jaar koorzang.

vlnr: Gerard Vrijkotte, Ria Vloothuis en Gerard Kortman

Zondag was het feest voor de koorzang in het algemeen. Jaarlijkse vieren de kerkkoren hun Sint Caeciliafeest. Sint Caecilia is de patroonheilige van de kerkmuziek. Het eremetaal met oorkonde voor de Luttenaren werd toegekend door de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging.

Het koor werd in de Plechelmuskerk, na een mooie viering met prachtige gezangen, met als opening natuurlijk het Caecilia-lied verder het Magnificat anima mea van Thomas Tallis, het Grieks Alleluia en het Santa van Tors Ass, toegesproken door pastor Ingrid Schraven. Immers viert het Plechelmuskoor De Lutte dit jaar haar 200-jarig bestaan. In de kerkschuur in de buurt van Erve Boerrigter werd voor het eerst in 1807 een viering gehouden. Vanaf 1823 werd er voor het eerst gezongen door een Lutter mannenkoor in de kerkschuur, immers is de eerste kerk in De Lutte in 1831 gebouwd. Hoewel aan deze tijdsaanduiding geen officiële documentatie ten grondslag ligt, werd in het jaar 1998 door het toenmalige koorbestuur met de voorzitter van het kerkbestuur besloten dat met een reis naar Rome het 175-jarig jubileum van het zangkoor werd gevierd.

Het Lutter zangkoor op zangreisje in 1933 met links kapelaan Miltenburg

De dames en heren van het Lutter koor staan al sinds 1992 onder leiding van dirigent Raymond Breukers uit Losser. Hoewel er weinig nieuwe aanwas is en de gemiddelde leeftijd van de koorleden behoorlijk stijgt, weet de dirigent met het Plechelmuskoor alle vieringen (nagenoeg alle zondagen) luister bij te zetten. En dat gebeurt zeer verdienstelijk. Voorts werkt het koor mee aan vele bijzondere vieringen, zoals daar zijn: de carnavalsmis, de dialectvieringen, het oogstdankfeest aldan niet op een boerenlocatie, de adventstocht, het Plechelmusfeest met processie en de onlangs zeer druk bezochte oktoberfestviering. Het kerkbestuur betoonde haar dankbaarheid door alle koorleden en dirigent een presentje te overhandigen. Vastbesloten om nog jaren door te gaan voor kerkmuziek en –gezang werd aan het eind van de viering het ‘Lang zullen ze leven’ gezongen door alle kerkbezoekers met de koorleden.

In café/zalencentrum De Vereeniging werden de leden gehuldigd door het bestuur van het Plechelmuskoor. De feestochtend werd na het ontbijt voortgezet met enkele aan het koor toegeschreven mooie liederen door Miriam Bekke.

Dit artikel delen via

Ander nieuws

Voornemens om sporthal Luttermolen te splitsen in appartementen en sporthal

Dinsdag 05 December 2023

Geweldige 37ste editie van de Snertloop De Lutte

Maandag 04 December 2023

Erwin Pouwels voert Bosdûvelkes De Lutte aan

Zondag 03 December 2023

Tuinvaas na honderd jaar terug op ‘oale groond’

Woensdag 29 November 2023

Baron Fabian Gielians I en Adjudant Jochem Bentert regeren over Tuffellaand

Zondag 19 November 2023

Uitbetaling energietoeslag 2023 in de gemeente Losser

Donderdag 16 November 2023

Wie wordt de 50 e Baron en Adjudant van De Tuffelkeerlkes?

Dinsdag 14 November 2023

Jaarkalender door Tourist Info kan weer aangevuld worden

Vrijdag 10 November 2023

Extra bedragen beschikbaar door Rabobank voor dorpsinitiatieven

Donderdag 02 November 2023

“Dit kleine mannetje is echt een aanvulling bij ons thuis”

Donderdag 02 November 2023