6.6┬║C

Toerisme

Dorp De LutteDe HellehondKerk van De LutteVlag van De Lutte

Inwoners

NieuwsAlgemeen't LuutkeDorpshoesVacatures

KOM OP 8 DECEMBER OM 20.30 uur NAAR DE VEREENIGING

De Lutte - BRIEF VAN STICHTING BEHOUD TWENTS LANDSCHAP

In aanvulling op bericht in Luutke nummer 16: www.delutte.com 

WEL OF GEEN WINDTURBINES IN HET LUTTERVELD?


Beste medebewoners in De Lutte,
Op 8 december wordt er door de provincie Overijssel een informatieavond georganiseerd over de voorgenomen windturbineplaatsing aan de rand van De Lutte nabij de Zandhuizerweg. De Provincie doet dat, omdat zij door de voorgenomen grootte van de turbines (meer dan 5 megawatt elk en een tiphoogte van ongeveer 250 meter (dat isruim 2 keer de Utrechtse Domtoren die 112 meter hoog is) de regie voor het windbeleid van Losser heeft overgenomen. De gemeente Losser is daarmee akkoord gegaan, al had zij een verzoek kunnen indienen om een deel van de regie terug te vragen. (De gemeente Rijssen/Holten heeft dat bijvoorbeeld ook gedaan.)Wij hebben dat laatste ook al eerder verzocht, maar de afspraak in het coalitieakkoord tussen Burgerforum, D’66 en PVDA is dat men het windbeleid volledig in de ijskast wil zetten. De Provincie dendert nu door en heeft ten gevolge van een verzoek van turbine exploitant ProWind voor de
plaatsing van 4 windturbines (en nog eens 2 kort over de grens) een informatieavond georganiseerd.

DONDERDAG 8 DECEMBER 20.30 UUR NAAR DE VEREENIGING


De avond is gesplitst in 2 delen: een besloten deel voor de direct aanwonenden van 19 uur tot 20.30 uur en een voor iedereen toegankelijk openbaar deel vanaf 20.30 uur. Wij hebben tevergeefs bepleit dat er 1 bijeenkomst, voor iedereen toegankelijk, komt. Wij willen transparantie in het proces. De Provincie en de gemeente Losser hebben daar geen gehoor aan willen geven!
Tot op heden roepen onze Provinciale en lokale bestuurders voortdurend dat er “maatschappelijk draagvlak en acceptatie” moet zijn, alvorens concrete plannen op tafel te leggen. In 207 zienswijzen op de conceptnota Windbeleid van de gezamenlijke Noordoost Twentse gemeenten is al bijna 2 jaar geleden fel geageerd tegen de voorgenomen plaatsing van turbines in of nabij het Nationaal Landschap Noordoost Twente. Het in de ijskast zetten van het windbeleid door de huidige Losserse coalitie leidt ertoe dat deze Zienswijzen (bezwaarschriften) niet meer behandeld zullen worden!!
Daarnaast is er een petitie door ons gestart met inmiddels al meer dan 4100 handtekeningen tegen plaatsing van windturbines. (www.behoudtwentslandschap.petities.nl) Ook is uit door de RES/Energie van Noordoost
Twente uitgevoerd onderzoek gebleken dat er geén meerderheid bestaat voor de in de RES 1.0 voorgestelde combinatie van wind en zonne-energie. Ook daar hebben onze bestuurders géén boodschap aan. Hoezo “draagvlak en acceptatie”’? Kortom het wordt hoog tijd ons verzet een hogere versnelling te geven!
Wij roepen jullie op om op 8 december massaal te komen naar De Vereniging om onze onvrede hierover aan onze bestuurders duidelijk te maken! Neem spandoeken mee en als je vragen wilt stellen of opmerkingen wilt maken, doe dat die avond dan ook.
Uiteraard staan wij ook open voor jullie vragen en opmerkingen.

DONDERDAG 8 DECEMBER 20.30 UUR NAAR DE VEREENIGING


Gerald Notkamp, namens Aanwonenden Zandhuizerweg De Lutte
André Bijkerk, namens de Landgoedeigenaren Lutterzand e.o.
Jan Nijhuis, namens de Stichting Douane Expediteursgebouw Oldenzaal Autoweg en de
Stichting Een brug te weinig
Ton van Dokkum, namens ATT-consultancy
Leo van der Stelt, namens de Stichting Leven met de Aarde
Thom Weterings, voorzitter Stichting Behoud Twents Landschap
Correspondentieadres: info@behoudtwentslandschap.nl

Dit artikel delen via

Ander nieuws

Potgrondactie Sint Plechelmus Harmonie

Maandag 04 Maart 2024

Gemeente Losser stelt profielschets op voor nieuwe burgemeester

Vrijdag 01 Maart 2024

Toeristenbelasting gemeente Losser in top 5

Woensdag 28 Februari 2024

Paaswandeling op 1 april De Lutte

Zaterdag 24 Februari 2024

Uitdunnen houtwal Molenveldpad De Lutte

Donderdag 22 Februari 2024

Sportieve Boerenmarkt Losser 24 februari

Vrijdag 16 Februari 2024

Jan Engels geïnstalleerd als wethouder van gemeente Losser

Maandag 12 Februari 2024

Optochtroute van carnaval De Lutte gewijzigd

Donderdag 01 Februari 2024

Orde van Verdienste De Lutte voor Jeroen ter Braak

Zondag 28 Januari 2024

Seniorenbelangenbehartiging door KBO afdeling De Lutte

Donderdag 25 Januari 2024

Wil jij samen muziek maken met andere dorpsgenoten? Doe mee met Project X!

Woensdag 24 Januari 2024