4.0ºC

Toerisme

Dorp De LutteDe HellehondKerk van De LutteVlag van De Lutte

Inwoners

NieuwsAlgemeen't LuutkeDorpshoes Erve BoerrigterVacaturesLinks

Lokale voedselproductie en distributie; perspectief voor de landbouw

Losser/De Lutte - Remco Rijsenbrij, voormalig directeur van Johma, heeft een eigen visie op de lokale productie en distributie van voedsel. Zijn ideeën bieden kansen voor de agrariërs, horeca en andere lokaal opererende ondernemers.

 

Remco Rijsenbrij

Korte ketens tussen de productie en consumptie van voedsel, duurzaamheid en kringlooplandbouw zijn thema’s die in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Maar ze bieden ook perspectief en kansen voor de boeren in onze gemeente, de horeca en andere lokaal opererende ondernemers. Remco Rijsenbrij heeft als directeur van Johma een lange ervaring op het gebied van de voedselindustrie en heeft over de lokale productie en distributie van voedsel door de jaren heen een visie ontwikkeld. Daarvoor is het volgens hem belangrijk de spelers op dit gebied in kaart te brengen, met elkaar te verbinden, de krachten te bundelen, concepten te ontwikkelen en pilots op te zetten. Naast voedsel zijn dat ook ideeën voor gewassen die kunnen worden ingezet voor de productie van bouwmaterialen.

Remco Rijsenbrij geeft over dit onderwerp op donderdag 24 november een inspirerende presentatie in Café Heidemann aan de Smalmaatstraat 55 in Losser, aanvang 20.30 uur.

De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk. Belangstellenden voor dit actuele onderwerp zijn van harte welkom.

 

Dit artikel delen via

Ander nieuws

Super Snertloop 2022 in De Lutte

Maandag 05 December 2022

Gebroeders Volker, de nieuwe hoogheden van CV De Bosdûvelkes

Zondag 04 December 2022

‘LEAZEND, ZEENGEND EN SPÖLLEND OP DE KRIBBE AN’.

Vrijdag 02 December 2022

Carnavalsseizoen Bosdûvelkes gaat van start

Woensdag 30 November 2022

Slipjacht De Lutte op 14 december 2022

Vrijdag 25 November 2022

Meldplicht voor carbidschieten

Woensdag 23 November 2022

KOM OP 8 DECEMBER OM 20.30 uur NAAR DE VEREENIGING

Dinsdag 22 November 2022

Tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïners en statushouders in De Lutte

Dinsdag 08 November 2022

Subsidie en een inkoopactie voor verduurzamen van woningen

Dinsdag 08 November 2022

Nieuwe bestuursleden voor SV De Lutte

Maandag 31 Oktober 2022