23.1ÂșC

Toerisme

Dorp De LutteDe HellehondKerk van De LutteVlag van De Lutte

Inwoners

NieuwsAlgemeen't LuutkeDorpshoesVacatures

Oprichting klankbordgroep voor windpark De Lutte

De Lutte - Voor het project Windpark De Lutte gaan wordt een lokale klankbordgroep opgericht. De komende periode gaan Anne Dannenberg en Erik Back van KR8Consultancy samen met omwonenden aan de slag met deze klankbordgroep.

Even voorstellen

Anne Dannenberg en Erik Back van KR8Consultancy begeleiden de totstandkoming van een onafhankelijke en een voor het gebied representatieve klankbordgroep. Kr8 is een adviesbureau, dat vooral actief is in het landelijk gebied. Ze inspireren, verbinden, adviseren en begeleiden ondernemers en inwoners die betrokken zijn bij landschap-, landbouw- en voedselvraagstukken.

Anne Dannenberg, geboren in Rijssen, ging na twee bedrijfskundige studies aan de slag met maatschappelijke vraagstukken zoals energietransitie, circulaire economie en een toekomstbestendig voedselsysteem. Ze vervult verschillende rollen zoals projectmanager, innovatieadviseur en omgevingsmanager bij diverse opdrachtgevers. Ook werkt ze in haar eigen gemeente aan de realisatie van duurzame woonalternatieven. Anne is bij project De Lutte het aanspreekpunt voor omwonenden en ondernemers over de klankbordgroep.

Erik Back is geboren en getogen in Lutten (gemeente Hardenberg), waar hij in 2007 het melkveebedrijf van zijn vader overnam. De afgelopen jaren werkte hij aan een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering van zijn bedrijf. Samen met zijn gezin heeft hij het bedrijf omgevormd tot een Future Farm. Dit is een rundveebedrijf met een zo circulair mogelijke bedrijfsvoering. Daarnaast werkt Erik als senior consultant, vaak in de rol van gebiedsregisseur of onafhankelijk procesbegeleider. Zo leidde hij de afgelopen jaren diverse provinciale en gemeentelijke gebiedsprocessen, vaak rondom Natura-2000 gebieden.

Oproep: sluit aan en praat mee

Het doel van een klankbordgroep voor Windpark De Lutte is het meedenken, adviseren en het feedback geven over de ontwikkeling van het windpark. Hierbij spelen thema’s zoals geluid, slagschaduw en veiligheid een belangrijke rol.

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de omgeving van het toekomstige windpark. Denk hierbij aan omwonenden, grondeigenaren, belangengroepen, de dorpsraad, landgoederen, natuurorganisaties etc. De komende periode gaan Anne en Erik met hen in gesprek over de klankbordgroep.

Wilt u meer weten over de klankbordgroep?                           

Sluit u dan aan bij de werkgroep van de klankbordgroep. U kunt hierover contact opnemen met Anne Dannenberg.

Contactgegevens Anneanne@kr8consultanct.nl                               Mobiele telefoon: 06 39 60 77 79

Contactgegevens Erikerik@kr8consultancy.nl                                  Mobiele telefoon: 06 22 47 76 21

Dit artikel delen via

Ander nieuws

De Dree Marken pakken uit. Win een dinerbon

Vrijdag 12 Juli 2024

Jeroen Diepemaat nieuwe burgemeester gemeente Losser

Donderdag 11 Juli 2024

PROGRAMMA HELLEHONDSDAGEN

Woensdag 10 Juli 2024

Met het gras tussen je tenen luisteren naar akoestische muziek

Maandag 01 Juli 2024

De boergondische fietstocht is weer van start gegaan

Dinsdag 25 Juni 2024

Jeugdkamperen in gemeente Losser

Dinsdag 18 Juni 2024

Startersleningen gemeente Losser in trek

Vrijdag 14 Juni 2024

Kroniek van een dorpshart: historisch beeld dorpskern De Lutte

Dinsdag 11 Juni 2024

Kinderen uit De Lutte houden actie voor Voedselbank

Dinsdag 11 Juni 2024

Eindelijk biljart in de woonkamer van De Lutte

Zaterdag 08 Juni 2024

8 juni duurzame energiemarkt gemeente Losser

Donderdag 30 Mei 2024