0.6ºC

Toerisme

Dorp De LutteDe HellehondKerk van De LutteVlag van De Lutte

Inwoners

NieuwsAlgemeen't LuutkeDorpshoesVacatures

Oprichting klankbordgroep voor windpark De Lutte

De Lutte - Voor het project Windpark De Lutte gaan wordt een lokale klankbordgroep opgericht. De komende periode gaan Anne Dannenberg en Erik Back van KR8Consultancy samen met omwonenden aan de slag met deze klankbordgroep.

Even voorstellen

Anne Dannenberg en Erik Back van KR8Consultancy begeleiden de totstandkoming van een onafhankelijke en een voor het gebied representatieve klankbordgroep. Kr8 is een adviesbureau, dat vooral actief is in het landelijk gebied. Ze inspireren, verbinden, adviseren en begeleiden ondernemers en inwoners die betrokken zijn bij landschap-, landbouw- en voedselvraagstukken.

Anne Dannenberg, geboren in Rijssen, ging na twee bedrijfskundige studies aan de slag met maatschappelijke vraagstukken zoals energietransitie, circulaire economie en een toekomstbestendig voedselsysteem. Ze vervult verschillende rollen zoals projectmanager, innovatieadviseur en omgevingsmanager bij diverse opdrachtgevers. Ook werkt ze in haar eigen gemeente aan de realisatie van duurzame woonalternatieven. Anne is bij project De Lutte het aanspreekpunt voor omwonenden en ondernemers over de klankbordgroep.

Erik Back is geboren en getogen in Lutten (gemeente Hardenberg), waar hij in 2007 het melkveebedrijf van zijn vader overnam. De afgelopen jaren werkte hij aan een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering van zijn bedrijf. Samen met zijn gezin heeft hij het bedrijf omgevormd tot een Future Farm. Dit is een rundveebedrijf met een zo circulair mogelijke bedrijfsvoering. Daarnaast werkt Erik als senior consultant, vaak in de rol van gebiedsregisseur of onafhankelijk procesbegeleider. Zo leidde hij de afgelopen jaren diverse provinciale en gemeentelijke gebiedsprocessen, vaak rondom Natura-2000 gebieden.

Oproep: sluit aan en praat mee

Het doel van een klankbordgroep voor Windpark De Lutte is het meedenken, adviseren en het feedback geven over de ontwikkeling van het windpark. Hierbij spelen thema’s zoals geluid, slagschaduw en veiligheid een belangrijke rol.

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de omgeving van het toekomstige windpark. Denk hierbij aan omwonenden, grondeigenaren, belangengroepen, de dorpsraad, landgoederen, natuurorganisaties etc. De komende periode gaan Anne en Erik met hen in gesprek over de klankbordgroep.

Wilt u meer weten over de klankbordgroep?                           

Sluit u dan aan bij de werkgroep van de klankbordgroep. U kunt hierover contact opnemen met Anne Dannenberg.

Contactgegevens Anneanne@kr8consultanct.nl                               Mobiele telefoon: 06 39 60 77 79

Contactgegevens Erikerik@kr8consultancy.nl                                  Mobiele telefoon: 06 22 47 76 21

Dit artikel delen via

Ander nieuws

Voornemens om sporthal Luttermolen te splitsen in appartementen en sporthal

Dinsdag 05 December 2023

Geweldige 37ste editie van de Snertloop De Lutte

Maandag 04 December 2023

Erwin Pouwels voert Bosdûvelkes De Lutte aan

Zondag 03 December 2023

Tuinvaas na honderd jaar terug op ‘oale groond’

Woensdag 29 November 2023

Jubilarissen bij 200-jarig Plechelmuskoor De Lutte

Zondag 19 November 2023

Baron Fabian Gielians I en Adjudant Jochem Bentert regeren over Tuffellaand

Zondag 19 November 2023

Uitbetaling energietoeslag 2023 in de gemeente Losser

Donderdag 16 November 2023

Wie wordt de 50 e Baron en Adjudant van De Tuffelkeerlkes?

Dinsdag 14 November 2023

Jaarkalender door Tourist Info kan weer aangevuld worden

Vrijdag 10 November 2023

Extra bedragen beschikbaar door Rabobank voor dorpsinitiatieven

Donderdag 02 November 2023

“Dit kleine mannetje is echt een aanvulling bij ons thuis”

Donderdag 02 November 2023