Pastoor Weldam na vijftig jaar nog volop actief in kerk

09-07-2018

NIJVERDAL /DE LUTTE – Vijftig jaar geleden werd pastor J.C. Weldam (Joop) tot priester gewijd. De afgelopen veertig jaar heeft hij zich in Nijverdal verdienstelijk gemaakt. En nog altijd, ook na het bereiken van zijn emeritaat, zet hij zich in voor Sint Antonius van Padua in Nijverdal.

Pastoor Joop Weldam

Op 6 juli 1968 werd hij tot priester gewijd. De Lutte was zijn eerste parochie, waar hij zich naar eigen zeggen binnen korte tijd  tot ‘een schaap met vijf poten’ moest ontwikkelen. Weldam: „En dat was best lastig, want ik verstond er geen moer van wat ze zeiden.”. Na De Lutte volgde Didam en in 1978 streek hij neer in Nijverdal om pastoor Pierik bij te staan. Die vertrok vier jaar later, waardoor Weldam in zijn eentje eindverantwoordelijk werd voor de Antonius van Paduaparochie.   

Naast Nijverdal is pastor Weldam actief voor de roomskatholieke geloofsgemeenschappen in Hellendoorn, Wierden, Enter, Rijssen, Bornerbroek en Vroomshoop die samen met Nijverdal de Sint Marcellinus parochie vormen.

Jubileumfeest Een goede reden pastor Weldam een gepast jubileumfeest aan te bieden. Zondag 8 juli beginnen de feestelijkheden om 10.00 uur in de versierde St. Antonius van Padua kerk in Nijverdal. Pastor Weldam gaat voor in een plechtige eucharistieviering. Na afloop gaat het wandelend naar het ZINiN-theater. Daar is gelegenheid de jubilaris te feliciteren en te genieten van enkele toespraken, zang, cabaret, hapjes en drankjes. Het feest wordt ‘s middags om half drie afgesloten met een epiloog uitgesproken door pastor Weldam.

Jubileumcadeau Veel mensen hebben vragen gesteld over een eventueel jubileumcadeau. Pastor Weldam heeft zich wel eens laten ontvallen dat hij bijzonder graag over een goudkleurig kazuifel zou willen beschikken. Zij die daaraan willen meebetalen kunnen hun bijdrage storten op de rekening van het kerkbestuur of een vrije gift achterlaten in speciale bussen in de kerk en het theater.

Bron en foto: Parochie Antonius van Padua

 

Delen: Facebook LinkedIn Twitter