Portefeuille verdeling College van B&W van Losser

24-05-2018

Losser/De Lutte - Op donderdag 24 mei 2018 is het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Losser gepresenteerd. Tijdens een bijeenkomst in de Grote zaal van ’t Lossers Hoes maakten de drie coalitiepartijen hun kandidaat wethouder bekend. De nieuwe wethouders worden officieel benoemd tijdens een extra raadsvergadering op dinsdagavond 29 mei aanstaande, aanvang 19.30 uur. Tevens neemt de raad dan afscheid van de vertrekkende wethouders.

Anja Prins - Marcel Wildschut - Cia Kroon - Harry Nijhuis

Namens het CDA neemt Harry Nijhuis zitting in het college. De heer Nijhuis krijgt de volgende portefeuille:

1e loco Financiën, belastingen, inkoop en aanbesteding, bedrijfsvoering RO, Landinrichting, vergunningverlening, invoeren Omgevingswet Landbouw Cultureel erfgoed Werk en Inkomen (+SW) Economische zaken/Recreatie en toerisme Sport en Cultuur Contactwethouder: Losser

 

Wethouder namens de VVD wordt mevrouw Anja Prins.

Mevrouw Prins krijgt de volgende portefeuille:

(2e loco) Grondzaken en grondbeleid Volkshuisvesting Verkeer en vervoer WMO Jeugdzorg en jeugdbeleid Volksgezondheid Welzijn Onderwijsbeleid Publiekszaken Integratie vluchtelingen en statushouders Automatisering en informatievoorziening Contactwethouder: Overdinkel en Glane

 

Marcel Wildschut blijft wethouder namens D66.

Marcel Wildschut krijgt de volgende portefeuille:

3e loco Handhaving fysieke leefomgeving Vastgoedbeheer en exploitatie Dierenwelzijn Duurzaamheid Milieubeleid Afval Onderwijshuisvesting Burgerparticipatie Inrichting openbare ruimte/Openbare werken Contactwethouder: De Lutte en Beuningen

 

De portefeuille van burgemeester Cia Kroon is als volgt samengesteld:

Wettelijke taken Internationale betrekkingen Interbestuurlijke samenwerking Integrale veiligheid Bestuurszaken Communicatie en representatie P&O Samensmeden allianties Integriteit
Delen: Facebook LinkedIn Twitter