TCC Ouder Academy opgericht

25-06-2018

Oldenzaal/Losser/Denekamp/De Lutte - Donderdag 21 juni j.l. is er voor de ouders van leerjaar 1,2 en 3 van alle locaties van het Twents Carmel College, een themabijeenkomst met als onderwerp `de mobiele telefoon` gehouden. Deze avond is samen met medewerkers van het Twents Carmel College georganiseerd door de voorzitters van de ouderraden van de zes locaties van het Twents Carmel College.

Om te komen tot een structureel aanbod heeft het Twents Carmel College in samenwerking met de ouderraden en de Gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal de TCC Ouder Academy opgericht. Het aanbod van de TCC Ouder Academy is vraag gestuurd waarbij de input vanuit de ouderraden leidend is. Vanaf september 2018 zullen er ieder schooljaar 8 tot 10 workshops verzorgd worden voor de ouders van alle locaties. Er wordt hierbij gebruik gemaakt  van de expertise van ouders, medewerkers TCC, expertise die door de Gemeenten aangeleverd kan worden en externe deskundigen. De workshops worden gegeven op diverse locaties.

Ouder Academy

vlnr: Marcel Snijders, John Pieter Aalders, Ilse Duursma en Anja Prins

Door een druk op de knop is aan het eind van de avond de website van de TCC Ouder Academy gepresenteerd door Marcel Snijders(namens de directie van het TCC), John Pieter Aalders (namens de gezamenlijke ouderraden), Ilse Duursma(wethouder Dinkelland) en Anja Prins(wethouder Losser). Op de foto ontbreekt Rob Christenhusz(wethouder Oldenzaal). Hij is de hele avond aanwezig geweest maar kon door het uitlopen van het programma de presentatie niet meemaken i.v.m. verplichtingen elders.

Delen: Facebook LinkedIn Twitter