Geen verschuiving tracé ontsluiting Luttermolenveld

18-07-2018

Losser/De Lutte - In een halve pagina bracht de regionale krant Tubantia op dinsdag 17 juli jl. een motie van de politieke partij Burgerforum over het bezwaar van de buurt Haerpad en een gedeelte van de IJsvogelstraat over de geplande ontsluiting van de wijk Luttermolenveld.

Tubantia

Een tracé tussen de Ambachtstraat en de Ertsmolen moet de wijk aansluiting geven op de Lossersestraat voor een broodnodige ontsluiting. Dinsdagavond werd de motie tijdens de Raadsvergadering van de gemeente Losser in stemming gebracht. Zowel Burgerforum als de Tubantia waren in stelling gebracht door buurtbewoners en het bestuur van de historische vereniging De Dree Marken. De buurt om de motivatie dat de nieuwe verbinding te dicht bij de percelen zou komen te liggen en de historische vereniging maken zich zorgen om de vier reusachtige eiken. Portefeuillehouder in het college van B&W, wethouder Nijhuis, gaf toe dat de communicatie vanuit de gemeente naar de buurtbewoners geen schoonheidsprijs verdiende. Edoch, de dichtsbijliggende percelen: Haerpad nummer 10 en IJsvogelstraat 97 liggen respectievelijke 15 en 45 meter van de nieuwe weg. Er zijn woningen die dichter op een straat liggen. Voorts meldde de wethouder dat van het kappen van de vier eiken geen sprake is. Wel zegde hij toe dat de gemeente gaat opletten dat bij de aanleg van de straat met hoogste zorgvuldigheid wordt omgesprongen met de aanwezige bomen. In de motie werd het voorstel gedaan de weg 15 meter zuidelijker (richting de A1) te projecteren. De wethouder: "Nieuwe onderhandelingen met de familie Oosterbroek over nog meer grondverwerving zou zeer lastig traject worden. De gesloten package deal (verleggen bedrijfsvoering, afbraak oude molen en woningbouw aan de Dorpstraat) met Oosterbroek zou in gevaar kunnen komen", aldus de wethouder. De CDA fractie wist te melden dat het protest van de buurt IJsvogelstraat/Haerpad niet eensluidend was. De wethouder ontraadde dan ook ten sterkste de ingediende motie. Bij de daaropvolgende stemming in de raad bleken 7 raadsleden voor de motie te zijn en 11 tegen, (1 afwezig) waarop de motie werd verworpen.

Op het late tijdstip van stemming was de correspondent/journalist van de Tubantia allang vertrokken!

Delen: Facebook LinkedIn Twitter