Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD)

Geplaatst op 07-09-2020

Losser/De Lutte - Tien enthousiaste personen sterk, in het leven geroepen om de overgang naar een duurzamere samenleving maatschappelijk op te pakken. Dit gebeurt door het faciliteren en stimuleren van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Losser om activiteiten te ondernemen  voor een duurzame verandering. Deze duurzame bewustwording willen we vergroten en activeren door informatiebijeenkomsten en energiecafés te organiseren; motiveren en uitdagen van buurten en wijken om bezig te gaan met Greune Deals en buurtinitiatieven.

Knipsel

Samen met het ambtelijk Interne Transitie Team van de gemeente Losser maken wij deel uit van het Platform Duurzaam Losser.

De Losserse aanpak: We doen het samen.

Onze ambities zijn:

1. Een groen, gezond en veilig Losser, voor jong en oud

Verscheidenheid  versterken van dier- en plantsoorten, bewoners betrekken bij de inrichting en het onderhoud van de eigen groen omgeving, stimuleren van duurzame mobiliteit, asbestvrije daken, bodemvervuiling voorkomen, kansen voor bodemenergie zichtbaar maken. Planten van bomen

2. Een klimaatbestendig Losser, rekening houdend met de gevolgen van de klimaatverandering

Regenwaterafvoeren afkoppelen van het riool, onttegelen en vergroenen van tuinen, groene daken- en gevels en  regentonnen voor wateropvang t.b.v. besproeien van planten. Groen en water in evenwicht in projecten. Klimaatbestendige maatregelen in ontwikkel projecten.

3. Een energie neutraal Losser, energie in eigen hand

Energiebesparingen- en opwekking energie bij bedrijven en woningen. Isoleren, zonnepanelen, gas terug, warmtewinning door onder meer riothermie.

 4. Een circulaire economie in Losser, van afval naar grondstof

Gebruik van grondstoffen beperken. Stimuleren van hergebruik. Buurtinitiatieven stimuleren voor het delen i.p.v. kopen van goederen in goed noaberschap.

Al met al een greep uit onze ambities en ideeën. 

Heeft u een goed idee voor een greune deal?

Via het emailadres infovld@losser.nl kunt u informatie over Greune Deals en buurtinitiatieven krijgen.

Ons eerste project is de mogelijkheid van een Greune Deal door gezamenlijke inkoop van zonnepanelen op huizen, bedrijfs-en verenigingsgebouwen. In een volgend bericht hopen we u binnenkort daar meer over te kunnen vertellen.

Volg voor nieuws ook onze facebookpagina: Vrijwilligersteam Losser Duurzaam.

De voorwaarden voor een groene deal vind u op www.Losser.nl

Delen: Facebook LinkedIn Twitter