1.0ºC

Toerisme

Dorp De LutteDe HellehondKerk van De LutteVlag van De Lutte

Inwoners

NieuwsAlgemeen't LuutkeDorpshoes Erve BoerrigterVacaturesLinks

Windpark Lutterveld in De Lutte

Windpark De Lutte omvat een plan voor vier windmolens langs de A1 bij grensovergang De Poppe in de gemeente Losser. Initiatiefnemer Prowind wil dit windpark realiseren samen met inwoners en lokale ondernemers. In het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES) Twente is immers het streven dat windturbines en zonneparken voor 50% in eigendom komen van inwoners en bedrijven.
Op donderdagavond 8 december heeft de eerste informatieavond over dit nieuwe windproject plaatsgevonden. De avond markeerde het begin van een lang traject: het windpark zal naar verwachting in 2028 operationeel zijn.

Hoe zeker is het dat de windturbines bij De Lutte er komen? De komende jaren zullen er meerdere windprojecten in onze provincie tot ontwikkeling komen. Zodra zo’n windinitiatief ontstaat en zich meldt bij de provincie, dan toetst de provincie dit aan de relevante beleidskaders. In dit geval heeft Prowind – als initiatiefnemer van windpark De Lutte – zich gemeld. Als provincie hebben we besloten medewerking te verlenen aan dit project, mits het voldoet aan alle voorwaarden, bijvoorbeeld rond veiligheid, geluid en bescherming van de natuur. De komende tijd moet uit onderzoeken en de onderbouwing vanuit Prowind blijken of er inderdaad voldaan kan worden aan die voorwaarden. Op dit moment denken we als provincie dat dit mogelijk is en daarom zijn we van plan onze medewerking te verlenen aan het project.

Lokaal eigendom

De eerste stap is zorgen dat er invulling wordt gegeven aan het doel van 50% lokaal eigendom. Op 8 december hebben diverse inwoners en organisaties aangegeven misschien deel te willen nemen aan het project. Natuur en Milieu Overijssel (NMO) gaat in de loop van januari 2023 met deze mensen het gesprek aan. Mocht je ook interesse hebben in deelname in het project, maar je nog niet gemeld hebben op 8 december, meld je dan bij Leander Broere van NMO via Verwijst naar een andere websitel.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Participatieplan

Zodra duidelijk is welke inwoners en organisaties willen deelnemen aan het project, stelt initiatiefnemer Prowind – samen met de inwoners die willen deelnemen aan het project - een participatieplan op. Daarin staat hoe je mee kunt praten over het plan, waarover er inspraak mogelijk is en wat er met deze input wordt gedaan. De provincie moet dit participatieplan eerst goedkeuren. Voordat de provincie dat doet, wordt het conceptplan ter inzage gelegd en komt het op de projectwebsite te staan. Naar verwachting start het verdere participatieproces in het voorjaar van 2023.

In dezelfde periode neemt de provincie ook een besluit over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor de MER’ en beschrijft op welke wijze het uiteindelijke milieueffectrapport (MER) opgesteld zal worden. De NRD heeft als doel om mensen te informeren over de beoogde plannen ten aanzien van het windpark en welke milieueffecten worden beoordeeld in het MER. Wilt u nu al milieuaspecten meegeven die onderzocht moeten worden, dan kunt u contact opnemen met Rolf Koster van Prowind via Verwijst naar een andere websiteinfo@windparkdelutte.nl . De NRD zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 ter inzage gelegd worden. In die periode kunt u ook reageren op de NRD.

Dit artikel delen via

Ander nieuws

Ledenavond Tourist info De Lutte-Losser

Dinsdag 24 Januari 2023

Informatiemarkt over projecten in De Lutte donderdag 26 januari

Dinsdag 17 Januari 2023

De Plechelmusschool uit De Lutte is het Gi-Ga-Groene schoolplein van het jaar

Dinsdag 03 Januari 2023

Zonder afspraak een coronavaccinatie halen in De Lutte

Maandag 02 Januari 2023

Dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte zoekt nieuwe beheerder

Zaterdag 31 December 2022

Baron Jeroen II, Miss Lieke en Adjudant Stephan regeren over Tuffellaand

Zondag 25 December 2022

Lutheria niveau meisjes 5.3 kampioen

Dinsdag 20 December 2022

Kinderkerk De Lutte in het teken van de Kerst met “De Dromenvanger”

Dinsdag 20 December 2022

Tourist info De Lutte-Losser geeft kerstagenda is uit

Maandag 19 December 2022

Kerstloterij van carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes

Woensdag 14 December 2022